E-Huset - Botilbud for borgere med alkoholafhængighed

E-huset er et botilbud for dig, som har et aktivt forbrug af alkohol og som ikke ønsker at stoppe med at drikke.

E-huset tilbyder hjælp og støtte til borgere, som har både psykiske og fysiske udfordringer som følge af et stort og langvarigt alkoholforbrug.

I E-huset kan du få pleje og behandling for alle de fysiske, psykiske og sociale lidelser, som følger af et liv med alkoholafhængighed.

Alle beboere i E-huset får egen bolig med tilhørende toilet. Der bliver serveret 3 hovedmåltider. Du er velkommen til at deltage i de fællesaktiviteter, som arrangeres løbende.

Når du får en bolig i E-huset, får du tildelt to kontaktpersoner, som vil hjælpe dig i hverdagen med det du har brug for. Det er dig, der eksperten i dit liv og du skal finde den vej, der er den rigtige for dig. Det hjælper og støtter vi dig i, i E-huset.

Der er altid personale til stede i E-huset, som er døgnåbent.

Hvem kan få en plads i E-huset?

E-huset er for dig som;

  • har en langvarig afhængighed af alkohol og som ikke ønsker at holde op med at drikke.
  • Ikke eller kun en meget ubetydelig grad har et samtidigt forbrug af illegale stoffer. Det er ikke tilladt at forbruge stoffer, når man bor i E-huset.
  • har psykiske og eller fysiske udfordringer som følge af et stort og langvarigt alkoholforbrug.

Sådan får du en plads i E-huset

Alle beboere skal visiteres til en plads i E-huset gennem den fælles visitation i Hjemløse- og Udsatteenheden.

Ønsker du en bolig i E-huset kan du kontakte Hjemløse- og Udsatteenheden i Borgercenter Voksne eller bede din sagsbehandler hjælpe dig.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at komme og se stedet. Vi vil meget gerne, vise dig rundt i huset.

E-huset

E-huset

Thorsgade 61

2200 København N